tiistai 19. syyskuuta 2023

Lapuan taidekoulu avaa ovia kansainvälisyyteen


Balettitanssija valomaalauksessa
 Lapuan kansalaisopiston yhteydessä toimiva Lapuan taidekoulu sai myönteisen rahoituspäätöksen Erasmus+ liikkuvuushankkeelleen.

Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma kaudelle 2021–2027.  Erasmus+ ohjelman tavoitteet liittyvät vahvasti elinikäiseen oppimiseen, osallisuuteen, luovuuteen ja uuden innovointiin.Pieni taidekoulumme singahtaa maailmalle tavoitteinaan laajentaa käsityksiä visuaalisten ja esittävien taiteiden opiskelusta, taiteen tekemisestä ja kokemisesta. Haluamme vahvistaa opettajien substanssiosaamista ja löytää näkökulmia kestävään kehitykseen ja opetuksen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden kehittämiseen. Samalla opimme organisaationa ja työyhteisönä lisää taiteen perusopetuksen pedagogisesta ja sisällöllisestä suunnittelusta. Vielä konkreettisemmin opimme uusia menetelmiä, tekniikoita ja tapoja liittyen vaikka näyttelyrakentamiseen, taito- ja taideaineiden tekniikoihin ja tanssin teemaopintojen pedagogiseen kehittämiseen. 


Taide on rajat ylittävä yhteinen kieli. 


Haluamme rohkaista opettajia ja oppilaita käyttämään tätä yhteistä kieltä erilaisissa tilanteissa ja ymmärtämään kulttuurisia eroavaisuuksia taiteen ollessa

yhdistävä tekijä.


Tavoitteet ovat kieltämättä kovat, etenkin kun liikkuvuuksien määrä hankkeessamme kovin maltillinen. Tuore gradututkimus valaa kuitenkin uskoa siihen, että pienelläkin liikkuvuushankkeella voi olla suuria vaikutuksia. Heidi Karppasen pro gradu tutkimuksen mukaan liikkuvuushankkeet vaikuttavat kansalaisopiston toiminnan eri tasoilla riippumatta kansalaisopiston koosta, sijainnista, hankkeen kestosta tai liikkuvuuksien määrästä. Kansainvälinen toiminta vahvistaa kansalaisopiston roolia,  tehtäviä  ja toimintakulttuuria tuoden turvaa opiston toiminnan jatkuvuudelle ja korostaen kansalaisopiston roolia asiantuntijaorganisaationa. 


Liikkuvuushankkeemme käynnistyy ajankohtana, jolloin kansalaisopistojen rahoitukseen on kohdistumassa merkittäviä leikkauksia. 12,5 miljoonan euron leikkaus kohdistuu myös kansalaisopistojen toteuttamaan taiteen perusopetukseen vaikuttaen siten lasten ja nuorten
opiskelumahdollisuuksiin. Pienen liikkuvuushankkeemme merkitys kasvaakin entisestään perusresurssien ollessa uhattuna. Kehittämistyö on laadukkaan taiteen perusopetuksen ehdoton edellytys, ja siksi jokainen liikkuvuus on meille tärkeä työkalu opetuksen kehittämisessä yhä laadukkaammaksi, yhdenvertaisemmaksi ja osallistavammaksi. 


Taidetta, taitoja ja verkostoja -liikkuvuushankkeemme käynnistyy lokakuussa Tarton kuvataidekouluun suuntautuvalla job shadowing -jaksolla. Seuraava vuosi tuo mukanaan mm.  nuorten balettioppilaiden liikkuvuusjakson Tallinnassa sijaitsevaan tanssikouluun. 


Miksi kansalaisopistot ovat saaneet niin erinomaisen hyötysuhteen Erasmus+ liikkuvuushankkeistaan, kuin mitä Karppasen pro gradu tutkimus esittää? Ehkäpä siksi, että me opistot olemme myös perustoiminnassamme niin taitavia tuottamaan  laajoja hyvinvointivaikutuksia, jopa niin tehokkaasti, että meihin panostettu raha palaa yli kolminkertaisena takaisin - ja myös tämä on tutkittua tietoa!Heidi Karppasen pro gradu saatavilla osoitteesta https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Gradu_Karppanen_2023_PDFA_final.pdf


Jyri Mannisen tutkimus Suomi nousuun sivistystyöllä? Kansalaisopisto-opiskelun tuottamien hyötyjen taloudellinen merkitys saatavilla osoitteesta https://kansalaisopistojenliitto.fi/wp-content/uploads/2016/01/2_SUOMI-NOUSUUN-SIVISTYSTY%C3%96LL%C3%84_2015.pdf


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti