tiistai 31. maaliskuuta 2020

Ittelle,yhyres! -ilta - lapualaisten nuorten asialla

Nuorten ilta kokosi laajan joukon eri ikäisiä lapualaisia keskustelemaan kolmesta  illan aiheiksi nostetuista teemoista. Valitut aiheet eivät ole sen tärkeämpiä kuin muutkaan, mutta jokin rajaus oli tehtävä. Kuuntelimme ensin Mika Pietilän alustuksen. 


Alustuksen jälkeen muodostettiin ryhmät. Jokaisella ryhmällä oli oma fasilitaattori ja kirjuri.

Keskustelu soljui aktiivisena. Jokaisen aiheen käsittelyyn oli 20 minuuttia aikaa. jokaisen 20-minuuttisen päätteeksi ryhmät muodostivat teemasta annettuun kysymykseen vastausehdotuksen. 
Kun kaikki teemat oli käsitelty, palasimme saliin äänestämään annetuista vastausehdotuksista parhaan. Äänestäminen sujui kätevästi puhelimilla Screenion Tuomon opastuksella.

Tässä toimenpide-ehdotukset, jotka saivat eniten ääniä:

                                                

Teema 1. Kuinka nuoret ohjataan olemassa olevien mielenterveyspalveluiden äärelle? 


Saatiin kaksi lähes tasavertaista tulosta


Tietoiskuja koulupäivään mielenhyvinvointiin liittyen: esim. mielenterveysteema aamunavauksissa, harjoitteita koulupäivän yhteyteen, esim. mindfullnes 

Mielenterveyspalvelut paremmin vanhempien ja nuorten tietoisuuteen esim. vanhempainiltojen kautta ja Wilman kautta. Moniammatillisen yhteistyön kautta tuotetaan tähän informaatio. Teema 2. Miten luodaan sallivampi ilmapiiri joka vähentää nuorten kokemia paineita?
On tärkeää tarjota opintoihin enemmän tukea, kannustusta ja joustoa. Tulisi tarjota enemmän ei niin kunnianhimoista harrastustoimintaa - lisää höntsäporukoita myös nuorille.
Teema 3. Miten osallistamme kaikki lapualaiset vanhemmat ja kasvattajat estämään lasten ja nuorten joutumisen seksuaalisen häirinnän kohteeksi
Aloitetaan alakoulusta, valistetaan vanhempia, oikeaa ajantasalla olevaa tietoa ja faktoja saataville. Opettajat, kansalaisopisto ja muut toimijat kuten perhekeskus ohjaamo jakavat tietoa ja kouluttavat. 


Keskustelutilaisuudessa oli mukana lapualaisia päätäjiä, opettajia, vanhempia, nuoria. Toivottavasti ajatusten lisäksi saimme aikaiseksi toimintaa, jolla asioita voidaan saada entistäkin paremmalle tolalle. Aloitetaanko höntsäporukoista?