keskiviikko 24. huhtikuuta 2019

Tehdään ittelle, yhyres!

Lapuan kansalaisopiston Ittelle, yhyres! -hanke toteuttaa omalta osaltaan Lapuan kaupungin strategiaa, Onnen reseptiä.  Onnen reseptin tärkeinä ainesosina ovat yhteisöllisyys ja sen tukeminen sekä yhteistyö, joka ylittää perinteiset toimialarajat.  Hankkeessa hyödynnetään kokeilevan kehittämisen menetelmää, joka on yhteydessä Lapuan kaupungin kokeilevaan innovointiin rohkaisevaan toimintakulttuuriin. 
Hankkeella otetaan käyttöön osallistuvan demokratian menetelmiä, joilla edistetään kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden, yhdistystoimijoiden, kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia tulla kuulluksi sekä voimaannutetaan toteuttamaan esille nousevia kehittämistoimenpiteitä sekä itse että eri toimijoiden yhteistyöllä.

Hankkeella on kolme keskeistä teemaa:

1. Aktiivisen kansalaisuuden kehittäminen
2. Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen
3. Kansalaisopiston tarjoaman opetuksen uudistaminen

Teemat ovat suuria kokonaisuuksia, mutta suuretkin tavoitteet on saavutettavissa, kun mukana toimijoita monelta eri sektorilta. 
hankkeen ensimmäinen palaveriselfie!

Hanke käynnistyy varsinaisesti syyslukukaudella 2019, mutta ensimmäisiä askeleita kohti tavoitteita otettiin jo kuluvalla viikolla kontaktoimalla lapualaisia yhdistyksiä 9.5. olevien järjestömarkkinoiden yhteydessä.  Perjantaina 10.5. istuttiin kaffikupposen kera ideoimassa käytännön toimenpiteitä yhdessä Leader Aisaparin ja Lapuan kaupungin nuorisotoimen kanssa. 

Tämä blogi toimii hankkeen äänitorvena ja samalla myös päiväkirjana. Tervetuloa tekemään ja toimimaan Ittelle, Yhyres!  -hankkeen kanssa!