sunnuntai 26. maaliskuuta 2023

Osaaminen näkyviin - jatkuva oppiminen osana kuntaorganisaation arvoja ja toimintatapoja

Työ ja oppiminen

     Työelämän muutos koskettaa tavalla tai toisella jokaista kunta-alan työntekijää. Epävarmuus omasta osaamisesta voi nakertaa ammatillista itsetuntoa ja sirpaloittaa työn tekemistä. Työelämän muutos edellyttää omaakin aktiivisuutta - vastuu oman osaamisen ylläpitämisestä on meillä jokaisella.

     Työnantajan asenne osaamisen kehittämiseen merkitsee paljon. Kun kouluttautua voi työajalla, työnantajan kustantamana, linkittyy osaamisen ylläpitäminen osaksi työn arkea. Kun on työnantajan tuki ja kannustus  osaamisen päivittämiseen, vahvistaa se omaa ja koko työyhteisön hyvinvointia ja resilienssiä. Organisaation koulutusmyönteisyys on valttikortti, jolla on painoarvoa kilpailun kiristyessä osaavista työntekijöistä. Mitä koulutuksia tarjotaan ja miksi

     Lapuan kaupunki on ottanut jatkuvan oppimisen tukemisen osaksi työn tekemisen arvoja ja toimintatapoja.  Etenkin esihenkilöiden ja asiantuntijoiden työtehtävät vaativat jatkuvaa kouluttautumista. Lapuan kaupungilla on pitkä perinne esihenkilöille suunnattujen koulutusten toteuttamisesta. Koulutuksiin haluttiin lisää suunnitelmallisuutta. Keskeinen tavoite oli tehdä hankittu osaaminen näkyväksi ja koulutusten myötä myös yhtenäistää työkulttuuria. Kevan kehittämisrahan tukemana lähdettiin rakentamaan kaupungin esihenkilöille uudenlaisia koulutuspolkuja.

    Koulutustarpeita ei määritelty yksinomaan organisaation tai kaupungin strategian tavoitteista lähtien, vaan työyhteisöstä nousseiden kehittämistarpeiden, esihenkilöiden toiveiden ja palautteiden pohjalta. Keskeisiksi ja hyvin konkreettisiksi koulutusteemoiksi nousivat mm. ajanhallinta, työhyvinvointi, viestintä, kokouskäytännöt ja hankintaosaaminen. Näistä teemoista koulutusta myös järjestettiin. Koulutusten aineisto on koottuna omalle nettisivustolle, josta tiedot tulevista koulutuksista ja toteutuneiden koulutusten aineistot ovat helposti löydettävissä. Koulutusten suunnittelussa hyödynnettiin  Lapuan kansalaisopiston osaamista aikuiskoulutuksen järjestäjänä ja osaamismerkkien käyttäjänä.

Osaaminen näkyväksi

      Koulutuksissa kertynyt osaaminen tehtiin näkyväksi osaamisperusteisuuden avulla. Koulutuksiin sisältyi oman työn kehittämistehtävä, jonka avulla koulutuksessa käsitellyt asiat jalkautettiin välittömästi ja konkreettisesti arkiseen työhön. Kehittämistehtävän avulla myös arvioitiin koulutuksessa saavutettu osaaminen. Jokaisella oli mahdollisuus hakea osaamismerkkiä kehittämistehtävän avulla. 

    Miten esihenkilöt ovat kokeneet koulutukset? Jokaisen koulutuksen jälkeen osallistujilta pyydetiin palautetta. Tässä muutamia: 

“Konkreettiset työkalut, joita koulutuksesta sai, olivat todella hyviä.”

“Herätti ajatuksia ja sai miettimään omia käytäntöjä sekä intoa kehittämään niitä.“

“Vuorovaikutuksen merkitys korostuu työyhteisöissä. Loistava ja hyvin ajankohtainen koulutus. “

“Kouluttajan esiintyminen oli todella luontevaa ja esimerkit samaistuttavia. Koulutuksista sai todella paljon eväitä omaan työhön.“

“Koulutuksen antia yleisesti voi puntaroida eri vinkkeleistä. Ensiksi aiheen äärelle pysähtyminen kollegoiden kanssa on aina hyvä asia ja siinä mielessä koulutus oli onnistunut. Tunnelma oli hyvä. Toiseksi aiheen äärelle pysähtyminen aina terävöittää oman toiminnan havainnointia. Siinäkin iltapäivä toimi vallan hyvin. Kolmanneksi koulutukselta odottaa jotain näkökulmaa tai ajatusmallia, jota itse ei ole aiemmin pyöritellyt. Siihen tämä koulutus ei tarjonnut toivottua uutta ajattelua.“

“Koulutuksessa parasta oli yhteisöllinen, rento, positiivinen ja luottamuksellinen ilmapiiri. xx oli innostava kouluttaja. On hienoa, että esihenkilöt voivat tavata toisiaan näiden koulutusten merkeissä.“


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti